WMO

WMO

WMO                                                              29-9-2019


Omgaan met een handicap of chronische ziekte valt niet mee.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

De diaconie heeft een map waarin staat waar u bij geholpen kunt worden.
Dit gaat om:

  • Kindervoorzieningen, zoals rolstoelen, aangepaste zitjes, speelhulpmiddelen enz.
  • Woonvoorzieningen, zoals bad liften, woningaanpassingen enz.
  • Hulp bij het huishouden, als u door ziekte, beperking of ouderdom bepaalde taken niet meer kunt uitvoeren.
  • Hulpmiddelen, bv rolstoel, scootmobiel, sportvoorziening.
  • Vervoersvoorzieningen, zoals de regiotaxi, of ander vervoer.
  • Zorg in natura, ZIN, zoals hulp in de huishouding in de vorm van een hulpverlener.
  • Persoonsgebonden Budget, PGB, hiermee koopt u zelf de hulp die u nodig heeft.

Ook de eigen bijdrage komt aan de orde.

terug