Oikocredit

Oikocredit

De diaconie neemt voor 10.000 euro deel in Oikocredit. Oikocredit is een coöperatieve instelling en één van de grootste particuliere financiers ter wereld in de microkredietsector.

Oikocredit werkt al ruim 35 jaar aan de armoedebestrijding door leningen te geven aan arme, maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Die mensen kunnen met een kleine lening een eigen bedrijfje op zetten. Door het hiermee verdiende geld kunnen kinderen naar school en kan gebruik worden gemaakt van de gezondheidszorg. Ook worden leningen gegeven aan coöperaties in het midden- en kleinbedrijf.

Oikocredit werkt zonder winstoogmerk, toetst ondernemingsplannen op haalbaarheid en geeft zonodig ook technische begeleiding. Het resultaat is dat ca. 98% van de microkredieten wordt terugbetaald en dus slaagt. Niet geven maar lenen, waardoor de eigenwaarde van mensen wordt vergroot. Een prima vorm van ontwikkelingshulp.

Er is ruim € 500 miljoen beschikbaar ( 1-1-2011) voor de uitgifte van microkrediet en leningen aan coöperaties. Dat lijkt veel, maar de vraag is veel groter. De hulp van particulieren (bent u dat?), bedrijven, gemeenten ( o.a. de gemeente het Bildt en de prov. Fryslân doen al mee) kerken enz. is dus hard nodig. Dit kan door uw geld dat (tijdelijk) over is, uit te lenen aan Oikocredit. Hierover wordt maximaal 2% rente betaald – meer zou uitlenen duurder maken- en voor particulieren bestaan onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen. Maar…… het morele rendement van het helpen van arme mensen aan een menswaardig bestaan is vele malen meer waard!.

Bedrijven kunnen een reclamevermelding krijgen op de website www.mindtheirbusiness.nl

terug