Wie zijn wij? Wie zijn wij?
De Zuiderkerkgemeente Nieuw-Amsterdam/Veenoord wil een brede kerkelijke gemeenschap zijn, waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

Met onze missie en visie, uitgewerkt in ons beleidsplan, geven we grond aan ons bestaan om in Jezus’ naam het evangelie handen en voeten te geven.  Het gaat ons om samen luisteren, leren, kijken, vieren,  beleven en in praktijk brengen van de liefde van God. Daarbij steeds puttend uit God die de Bron is van ons leven.
 
terug