zo 27 okt 2019  om 10:00
Voorganger: Ds. E. Wisselink
Avondmaalsdienst
Tekst(en): Lucas 18: 9 - 14

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer.
We lezen de gelijkenis over de Farizeeër en de tollenaar(Lucas 18: 9 - 14).
De Farizeeër vindt zichzelf helemaal geweldig. De tollenaar laat een hele andere houding zien. Hij vindt dat hij het verkeerd gedaan heeft. De profeet Jeremia laat in andere woorden iets zien van de houding van de tollenaar(Jeremia 14: 7 - 9). Welke houding vraagt Jezus van ons?

Suggesties voor liederen, gedichten, teksten en vragen/overwegingen bij de bijbelgedeeltes en het thema graag voor 24 oktober in de bus in het portaal van de kerk of via <wisselink.elly@gmail.com>.
 


’t Huis van Heden,Hospice Zuidoost-Drenthe
Op zondag 27 oktober vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is dan bestemd voor het Hospice. Bijna iedereen die ernstig ziek is, wil thuis sterven. Als dat niet kan en als opname in een ziekenhuis of andere instelling niet meer zinvol of gewenst is, biedt het hospice een uitstekend alternatief. Het hospice had drie gastenkamers maar is afgelopen jaar uitgebreid met twee nieuwe kamers zodat er ook mogelijkheid is voor respijtzorg. Zo biedt het hospice een goede oplossing om familie en vrienden van een ernstig zieke tijdelijk even te ontlasten. De mantelzorgers krijgen de gelegenheid om weer even op adem te komen.
Deze tijdelijke zorg, ook wel respijtzorg genoemd, is vooral bedoeld voor zieken in een terminale of pre-terminale fase die niet meer zelfstandig kunnen wonen en veel zorg nodig hebben.
Omdat er geen subsidies zijn voor dit werk is het hospice afhankelijk van financiële steun van particulieren, instellingen en bedrijven. De diaconie


 

terug