Individuele hulp Individuele hulp

Individuele hulp                                                         online v.a 29-9-2019


Een deel van de mensen in ons dorp heeft (financiële) problemen. De diaconie steunt materieel of financieel als er helemaal geen andere wegen (meer) zijn en het in haar vermogen ligt. De kerk wil dicht bij mensen in moeilijkheden staan. Zij doet dit vanuit hun Bijbelse opdracht. Diakenen nemen maatregelen als zij mensen op het spoor komen die zorg of hulp nodig hebben. Zij werken daarbij samen met anderen binnen en buiten de gemeente.

Steun kan ook betekenen: stimuleren dat de overheid, een organisatie of vrijwilligers hulp bieden. Er zijn meerdere organisaties actief op gebied van hulpverlening in het maatschappelijk veld. Deze leveren bijzonder effectief en goed werk. Vaak veel beter dan wij als kerk ooit zouden kunnen. Vaak herkennen we onze eigen doelstellingen in het goede werk wat deze organisaties doen. Graag houden we dan ook goed contact met dergelijke organisaties, zoals Voedselbank Zuidoost DrentheStichting Leergeld EmmenStichting Contactpunt Mantelzorg Schoonebeek/Nieuw AmsterdamDe Breehof en Sedna.

Er is in onze gemeente voor gepleit om de hulp breder te kunnen laten zijn dan alleen de financiële problematiek. Vaak is er behoefte aan hulp bij het invullen van formulieren, meegaan naar ziekenhuis of sociale dienst en dergelijke. In den lande wordt de figuur van schuldhulpmaatje ingezet om zicht te krijgen op de financiële situatie en de juiste wegen te bewandelen om daarin verbetering in aan te brengen. Het volgen van een cursus schuldhulpmaatje, bijvoorbeeld bij het Leger des Heils door diakenen of andere leden van de gemeente willen wij stimuleren.

In het samenwerkingsverband Dabar is hiermee in het Emmense al ervaring opgedaan. We willen proberen dit ook in Nieuw Amsterdam/Veenoord te starten. Iemand in ernstige (financiële) nood, die nergens anders terecht kan, kan een beroep doen op de diaconie. Kerkelijke gezindte, afkomst, ras, etc. doen er niet toe; iedereen is voor ons gelijk. De “stille hulp” is meestal eenmalig; structurele steun kunnen we niet bieden. Wel kunnen we mensen begeleiden, bijv. naar andere instanties. De hulp wordt in stilte gegeven. We zijn zeer discreet: diakenen hebben geheimhoudingsplicht en bij een zaak worden zo min mogelijk mensen betrokken. Wel verwachten we van de hulpvrager volledige openheid van zaken. Voor de hulpverlening zijn binnen de kerken protocollen opgesteld.

Veelal wordt het signaal van (financiële) problemen het eerst afgegeven bij de eerstelijns (gezondheids)zorgverlener. In voorkomende gevallen kunnen zij, wanneer hulp door de geëigende instanties niet (meer) tot de mogelijkheden behoort, doorverwijzen naar de diaconieen van de kerken van Nieuw Amsterdam/Veenoord. Hulp vanuit de kerk is aanvullend (oftewel er wordt onderzocht of er geen regelingen of voorzieningen zij waar een aanspraak op kan worden gedaan). Hulp vanuit de diaconie is tijdelijk van aard.

De diaconie is niet in staat om professionele begeleiding te bieden, maar de hulp is gericht op het samen zoeken naar de juiste oplossing en/of hulpverlener. De diaconie probeert barmhartigheid en gerechtigheid in evenwicht te houden. Naast het verlenen van directe hulp wordt er aandacht besteed aan oorzaken. De mens staat centraal bij de hulpvraag. De diaconie probeert de hulp primair op een menswaardige manier te geven, respect hebbend voor de keuzes van de hulpvrager. Hulp in natura en materiële hulp gaat boven financiële hulp.

terug