Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021

In de Zuiderklanken van januari jl. heeft u kunnen lezen dat de actie Kerkbalans 2021 officieel gehouden zou worden van 16 januari tot 30 januari 2021. Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is besloten de actie uit te stellen.

Vanaf 8 februari gaat de actie Kerkbalans voor de Zuiderkerk van start.
We vertrouwen er op dat u ook dit jaar, zeker in deze tijd, onze kerk een warm hart toedraagt.

Al vast bedankt voor uw medewerking.

Taakgroep Beheer.terug