Mededeling betreffende kerkbalans 2021 Mededeling betreffende kerkbalans 2021
Beste gemeenteleden,
Start actie Kerkbalans na 9 februari .
Vanwege de huidige situatie m.b.t. de Coronamaatregelen heeft de Kerkenraad besloten om de start van de actie Kerkbalans naar achteren te schuiven. Vertrouwende op uw begrip en medewerking. Blijf gezond!! Hartelijke groet, namens taakgroep beheer, Ginus Oostingh

terug